ภารกิจเพื่อสังคม

ปัจจุบันภารกิจหลักของ Tesia ไม่ได้มีเพียงเรื่องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจที่คำนึงถึงสังคมส่วนรวมที่กว้างกว่าแค่เพียงธุรกิจตัวเอง เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในด้านต่างๆ นอกจากดูแลงานด้านกิจการเพื่อสังคมแล้วอีกหน้าที่สำคัญของหน่วยงานนี้ คือ การกำกับดูแลภายในองค์กร
ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2550)
01 กุมภาพันธ์ 2022
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย (2550)
01 กุมภาพันธ์ 2022
การจัดงานสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ 5 องค์กร
01 กุมภาพันธ์ 2022
ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (2549)
01 กุมภาพันธ์ 2022
สนับสนุนเงินช่วยกิจกรรมดูงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2549)
01 กุมภาพันธ์ 2022
ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง (2548)
01 กุมภาพันธ์ 2022
สมาคมฯได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ (2547)
01 กุมภาพันธ์ 2022