ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA)

แชร์ :
|
28 Apr 2022
วันและเวลา
28 Apr 2022 13:00 - 28 Apr 2022 16:00
สถานที่
ผ่านระบบ ZOOM Application
พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Practical Cases and Updates on Microgrid with Storages"
ช่วงบ่าย
วิทยากร
รศ.ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ