การอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ภายในบ้านอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

แชร์ :
|
บุคคลทุกประเภท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันและเวลา
28-28 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 11:30
สถานที่
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA) ร่วมกับ 5 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. MEA PEA EGCO และ RATCH จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ภายในบ้านอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

วัตถุประสงค์

-

หัวข้ออบรมสัมมนา

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า - การเตรียมระบบไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับการอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า และการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

วิทยากร
คุณวรพจน์ กระทอง วิศวกรไฟฟ้า 8 กองมาตรฐานไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
คุณอนุวัติ อภิวัตรมานนท์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจำหน่ายแรงต่ำ กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

-