ผลการดำเนินการปี 2560

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2560
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ข้อกำหนดการใช้บริการ/การเชื่อมต่อและการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.
ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ Hybrid Firm และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแบบ Semi Firm: บูรณาการและปฏิบัติการ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.
หลักสูตรการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง สถานีไฟฟ้าย่อยยุคใหม่ และ IEC 61850: การออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน วันที่ 15- 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกทม.