ผลการดำเนินการปี 2561

12 มิถุนายน 2021
ผลงานคณะกรรมการและอนุกรรมการประจำปี 2561
การประชุมวิชาการ Electricity Supply Industry Conference 2018 ในหัวข้อเรื่อง “New Paradigm of ESI in Thailand” ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้อง LOTUS ROOM ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจ าปี 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
หลักสูตรการสัมมนา “บทบาทภาครัฐและเอกชนในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายุค Thailand 4.0” และสร้างสรรค์สายสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ สามพราน (โรส การ์เด้น)