สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า

แห่งประเทศไทย

เป็นสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมโดยเป็นการรวม 5 องค์กรหลัก ด้านการผลิต ส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุปรสงค์ดังนี้
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัยเทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
ดูเพิ่มเติม

Event/Training

ดูทั้งหมด  

ผลงานสมาคม

ดูทั้งหมด  
1789
สมาชิกสมาคม
3
ผู้เข้าร่วมอบรม
1
วิศวกร
0
กิจกรรม/การฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมช่าวสารที่น่าสนใจ และข้อมูลประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด