สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 

หน้าหลัก /

 
-Electricity Supply Industry Conference 2018 "New Paradigm of ESI in Thailand" Queen Sirikit National Convention Center-QSNCC 26-28 March 2018

 

                       

__________________________________________________________________________________________

 

 
ผู้บรรยาย ดร จักรเพชร มัฑราช
 
 
 
 
ผู้บรรยาย ดร สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์
 
 
 
 
ผู้บรรยาย รศ ดร เอกชัย สุมาลี
 
 
 
 
ผู้บรรยาย คุณสัทธา วนลาภพัฒนา
 
 
 
 
ผู้บรรยาย คุณธนานันท์ กาญจนคูหา
 
 
 
 
ผู้บรรยาย ดร ยศพล รัฐอมฤต
 
 
 
 
ผู้บรรยาย ดร พิเชษฐ คุณาธรรมรักษ์
 
 
 
 
ผู้บรรยาย ผศ ดร อมรรัตน์ แก้วประดับ
 
 
 
 
ผู้บรรยาย David Mikaeloff
 
 
 
 
New paradigm of ESI in Thailand
 
 
 
 
Energy Technology War Gaming
 
 
 
 
บทบาทและการปรับตัวของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต
 
 
 
คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
 
 
 
 
พิธีเปิด
 
 
 
 
เปิดเสรีโครงข่ายระบบไฟฟ้า ใครได้ใครเสีย
 
 
 
 
 
 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(ส.ฟ.ท.) ชั้น3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(ว.ส.ท.) 487รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-184-4610 โทรสาร 02-184-4502