สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
ประมวลภาพการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานีไฟฟ้าย่อยยุคใหม่ และ IEC 61850: การออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน (Modern Distribution Substation
and IEC61850 : Design, Installation and Operation)” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 
 


ประมวลภาพการสัมมนาเชิงวิชาการ การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ Hybrid Firm และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาเเล็กมาก แบบ Semi
-Firm:บูรณาการและปฎิบัติการ(SPP-HyBrid Firm and VSPP Semi Firm: Integration and Practice)วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องธาราเทพ
ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ประมวลภาพการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน : การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและ บำรุงรักษา” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ
ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

การประชุมใหญ่สามัญ 2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
ประมวลภาพหลักสูตร 2017 SPP/VSPP Grid Code (Updated Version) วันที่ 27-28 เมษายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(ส.ฟ.ท.) ชั้น3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(ว.ส.ท.) 487รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-184-4610 โทรสาร 02-184-4502